•  

Spanning kwaliteit

Power quality Problemen

Elektronische apparatuur functioneert goed, zolang een hoge kwaliteit netspanning aanwezig is. Helaas is dit niet altijd mogelijk omdat de meeste power quality problemen buiten het controlebereik zijn van de energieleverancier. Deze problemen kunnen optreden door externe (in de netwerk distributie) factoren of interne factoren (in het pand waar de problemen optreden). Externe oorzaken kunnen b.v. zijn: storm, bliksem, harde wind of werkzaamheden etc. Interne problemen kunnen worden veroorzaakt door afschakelen van machines, condensatorbanken, installatiefouten en onderhoudsactiviteiten. Afhankelijk van de oorzaak kunnen power quality problemen variëren in type, lengte en intensiteit. Typische voedingsproblemen die grote problemen veroorzaken op uw belasting zij als volgt:

Spanning onderbreking

Onderbreking van de spanning gedurende meer dan 3 seconden wordt een onderbreking of algemeen "blackout" genoemd. Normaal gesproken worden deze storingen veroorzaakt door atmosferische invloeden op het hoogspanning distributienetwerk of een fout in laagspanningsverdeling.

Consequenties:

- Computer applicaties; Volledig uitschakelen van het systemen, dataverlies, mogelijke hardwareschade en lange perioden van inactiviteit personeel en/of overuren.

- Industrie applicaties; Grote impact op productieprocessen met productie verlies en/of veiligheid problemen.Volledig uitschakelen van het systemen, mogelijke hardwareschade, productieverlies, productschade en lange perioden van inactiviteit personeel en/of overuren.

Onderspanning


Is een spanningsreductie in amplitude van de sinus gedurende 10ms tot 1 seconde lang met een percentage van 10 tot 100% van deze spanning. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld kortsluitingen in de interne distributie (in het pand waar de problemen optreden) of hoge inrush stromen van transformatoren en motoren.

Consequenties:

- Computer applicaties; Oververhitting van elektronische componenten met defect en uitval tot gevolg.

- Industriële applicaties; Instabiel toerental bij asynchrone motoren en verlies van synchronisatie bij synchrone motoren, openen van contactors (voltage drop > 30%), uitschakelen gasontlading lampen (voltage drop > 50% gedurende 20-40 ms)

Overspanningen


Is een stijging van de spanning gedurende meer dan 10ms. Overspanningen kunnen worden veroorzaakt door het afschakelen van grote (elektrische) belastingen.(onderbreking van bedrijfsprocessen in industrie, snelheid reductie van elektromotoren, lasrobotten, walsen of natuurlijke oorzaken zoals bliksem)

Consequenties; Fouten in alle elektrische/elektronische apparatuur ( schade aan printplaten, voedingen, computers/servers, fouten in verlichtingsystemen enz.

Sag en Swell


Iedere kortdurende spanningsdaling (sags) ofstijging (swell) met een tijdsduur van een halve periode tot 3 seconden. Normaal veroorzaakt door afschakelende apparatuur, bedienen van schakelaars, hoge piekstromen opgenomen door apparatuur of kortsluiting.

Consequenties; De grootste gevolgen kunnen verlies van data en knipperend licht zijn e.e.a. erg onplezierig voor de mensen in de werkomgeving.

Transiënts

Transiënts zijn zeer snelle snelle, erg hoge overspanningen van maximaal 20.000 Volt. Transiënts worden voornamelijk veroorzaakt door bliksem (willekeurig in locatie, duur en hoogte) maar ook fouten in het hoogspanningnetwerk, het schakelen van inductieve belastingen of het voeden van grote capacitieve belastingen.

Consequenties; Transiënts vernietigen onvoldoende beschermde apparatuur (doorbranden van bekabeling, isolatie beschadigingen van motor wikkelingen, ongewild trippen van installatieautomaten en herstarten van computers)

 

emerson.pngAEG.pngAPC.pngnewave.pngVycon.pngstatron.pngabb-logo.pngAROS.pngbenning.pngGTec.pngGK.pngmge.pngeaton.pngGutor.pngrittal.pngeltek.pngriello.pngsocomec.pngemerson.pngAEG.pngAPC.pngnewave.pngVycon.pngstatron.pngabb-logo.pngAROS.pngbenning.pngGTec.pngGK.pngmge.pngeaton.pngGutor.pngrittal.pngeltek.pngriello.pngsocomec.png