Nieuws

Dynamic No-Break is zich terdege bewust van de rol die wij in onze maatschappij in de huidige situatie als mens, maar ook als medewerker van een landelijk dekkend service verlenend bedrijf in de noodstroom techniek in nemen. Wij nemen hierin onze verantwoording serieus, waarbij natuurlijk de door de overheidsinstanties verstrekte informatie en adviezen nauwlettend gevolgd en toegepast worden. Aan alle medewerkers is opgedragen, strikt de voorschriften en adviezen van de overheid op te volgen. Daar waar nodig passen we onze strategieën, planning en inzet aan de actuele adviezen zo snel mogelijk aan.

Buitendienstmedewerkers welke niet direct betrokken zijn bij uitvoerende taken zullen zoveel mogelijk thuiswerken. Al onze medewerkers hebben toegang tot onze online bedrijfsomgeving en zijn via mobiele telefoon en e-mail bereikbaar. Om ons magazijn open te houden, zal de binnendienst met een minimale bezetting aanwezig zijn. Interne en externe besprekingen worden telefonisch of online gedaan.

Zolang de overheid geen restricties oplegt m.b.t. reizen binnen de landsgrenzen, kunnen wij op dit moment onze onderhoudsplanning handhaven. Ook onze storingsdienst medewerkers zijn nog steeds bereid om naar locatie af te reizen en u ter plaatse te helpen. Deze dienst functioneert op dit moment normaal zolang de overheid geen restricties oplegt en toegang tot onze systemen mogelijk blijft. Door spreiding van de monteurs over de diverse werkzaamheden en werklocaties doen we er alles aan om binnen ons eigen team deze medewerkers klachtenvrij te houden. Wel willen wij de invulling van onze dienstverlening samen met onze klanten bepalen. Wij vragen onze klanten hier met ons een goede balans in te vinden en samen te zorgen voor een veilige werkomgeving. Ook hulp op afstand m.b.v. de online werkomgeving behoort tot onze mogelijkheden.
Heeft u vragen aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Ons telefoonnummer is 31(0)522 – 244 495