Header Groen Services

Wij staan altijd voor u klaar

Testen

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) zorgt er voor dat in geval van stroomuitval uw apparatuur voorzien blijft van stroom. Een UPS wordt gevoed door een batterij.

De staat van onderhoud en de kwaliteit van deze batterij is niet aan de buitenkant te zien. Daarom is het noodzakelijk om periodiek een batterij te controleren door deze te testen. Dat kan op verschillende manieren.

 

Loadbanktest

Een Loadbanktest is een test van uw complete UPS systeem. Aan de uitgangsklemmen van uw UPS wordt een testbelasting aangesloten. Het UPS systeem wordt in 'batterij bedrijf' gebracht waarna de batterij wordt ontladen met gebruik van het complete UPS systeem. Alle componenten van het systeem worden op deze manier functioneel getest. Aan het einde van de test is exact bekend hoe lang uw systeem werkt wanneer de stroom wegvalt en of alle componenten voldoen aan de specificaties.

 

Batterij ontlaadtest

De test is een ontlading van de batterij met een externe belasting. De ontlading is volgens de batterij-specificatiebladen door de batterijfabrikant aan ons aangeleverd. Na een ontlaadtest is inzichtelijk hoe en hoelang de batterij uw belasting kan voeden. Na een test kunnen onze medewerkers een gedegen advies geven wanneer de batterij vervangen moet worden.

 

Siemens testen

Bij een Siemenstest gaat geen energie verloren door het ontladen van de batterij. Met speciale meetapparatuur wordt de geleiding gemeten (in de eenheid Siemens). De gemeten waarde kan worden vergeleken met een door de batterijfabrikant opgegeven waarde om zo het vervangings moment te kunnen bepalen.