Header Groen Services

Wij staan altijd voor u klaar

Testen

Een UPS (Uninterruptible Power Supply) of No-Break zorgt er voor dat in geval van stroomuitval uw apparatuur voorzien blijft van stroom. Natuurlijk wilt u na afloop van het onderhoud weten of uw systeem ook werkelijk kan doen wat het moet doen. Hiervoor kunnen we een aantal uitsluitende testen doen. Tijdens het onderhoud kunnen we, na overleg met de installatieverantwoordelijke, de No-Break werkelijk onafhankelijk van het energiebedrijf uw belasting laten voeden. Zo kijken én meten we of alles functioneert hoe het moet.

  • Gaat de overname door de batterijen goed?     
  • Doen de batterijen het?              
  • Gaat het terugschakelen weer goed, enzovoort?

Dit noemen we een live-loadtest. Misschien denkt u nu, dat vind ik wel erg risicovol. Daarom kunnen we u ook enkele alternatieven bieden.

Loadbanktest

Een loadbanktest is ook een test van uw complete UPS systeem. Aan de uitgangsklemmen van uw UPS wordt een testbelasting aangesloten. Het UPS systeem wordt in 'batterijbedrijf' gebracht, waarna de batterij wordt ontladen met gebruik van het complete UPS systeem. Alle componenten van het systeem worden op deze manier functioneel getest. Aan het einde van de test is exact bekend hoe lang uw systeem werkt wanneer de stroom wegvalt en of alle componenten voldoen aan de specificaties. Uw No-Break of UPS wordt gevoed door een batterij, daarom is het noodzakelijk om periodiek een batterij te controleren door deze te testen. Dat kan op verschillende manieren.

DC-Loadbanktest / Batterij-ontlaadtest

De aangesloten belasting, uw verbruikers, blijven gevoed via de No-Break en de batterij wordt middels een aparte belasting getest. De test is een ontlading van de batterij met een externe belasting. Hoe de batterij ontladen moet worden stemmen we af met u en de batterijfabrikant.

  • Hoe lang moet de batterij functioneren tijdens een ontlading?
  • Hoeveel stroom moet hij dan leveren?

Deze gegevens lezen we af uit de batterijspecificatiebladen van de batterijfabrikant. Na een ontlaadtest is inzichtelijk hoe en hoelang de batterij uw belasting kan voeden. Na een test kunnen onze medewerkers een gedegen advies geven, wanneer de batterij vervangen moet worden, misschien moet er met spoed één batterijblok vervangen worden of misschien wel een hele batterijketen? U krijgt van ons een gedegen en onderbouwd advies.

Inwendige weerstands- / Siemenstest

Wij gebruiken hiervoor de “conductance” meetmethode. Bij deze test kan de batterij meestal aan de No-Break aangesloten blijven en wordt er “live” getest. Uw gebruikers lopen dan helemaal geen risico. Bij een “conductancetest” gaat geen energie verloren door het ontladen van de batterij. Met speciale meetapparatuur wordt de geleiding van elk individueel batterijblok gemeten (in de eenheid Siemens). De gemeten waarden slaan wij op in een speciale database. Waarna deze waarden elke onderhoudsbeurt opnieuw vergeleken worden met de voorgaande beurt en met een door de batterijfabrikant opgegeven waarde. Door analyse van deze metingen kunnen we een nauwgezet beeld krijgen van de veroudering van elk batterijblok. Zo is het vervangingsmoment goed te bepalen.